Stresni odziv

Pri oblikovanju vsebin v spletni učilnici “Stresni odziv je naš zaveznik” so sodelovali naslednji avtorji.

Dr. Jernej Sever

dgr-8431 Jernej Sever je direktor Centra premik v Ljubljani ter predsednik in glavni trener Karate inštituta, ki je eden najštevilčnejših tovrstnih društev pri nas. Vodi tudi izobraževalne programa za vaditelje in trenerje ter izobraževalne seminarje na temo boljšega soočanja s stresom, spoznavanja različnih telesnih tehnik in vzpostavljanja telesnega in čustvenega ravnovesja.
Diplomiral je leta 2001 iz področja filozofije in primerjalne književnosti. Leta 2006 je zaključil magisterij iz filozofije, ki je vključevala interdisciplinarni študij nevrobiologije in etologije (raziskovanje živalskega vedenja). Leta 2015 je doktoriral iz področja kognitivne znanosti. Jernejevo raziskovalo delo se osredotoča na razumevanje povezave med gibalnimi, čustvenimi in kognitivnimi proces in povezuje področja kineziologije, psihologije ter kognitivne filozofije. Raziskovalno delo mu služi kot osnova za oblikovanje učinkovitih vadbenih modelov, ki nam pomagajo izboljšati naše gibalne in psihične sposobnosti ter spreminjati naše vedenjske vzorce.

V spletno učilnico je prispeval naslednje video prispevke in predstavitve:

Funkcija stresnega odziva
Nevrofiziološki procesi v ozadju stresnega odziva
Hitra in počasna pot pri stresnem odzivu
Vadba pozornosti – predstavitev in vodena vadba
Tibetanske vaje – predstavitev in vodena vadb
Avtogeni trening - vodena vadba
Aktivna vadba sproščanja v ležečem položa
Zaključna misel
 

Mag. Tanja Sakelšek

tanja Tanja Sakelšek je zaposlena v podjetju Sberbank banka d.d. kot specialistka za razvoj kadrov. Pred tem je bila kot vodja projektov zaposlena v podjetju KLIN poslovno svetovanje in Biro Praxis d.o.o. Njeno delo se osredotoča na oblikovanje in vodenje delavnic s področja timskega dela, vodenja, teambuildinga, motivacije , komunikacije in stresa. Delovne izkušnje ima tudi na področju merjenja kompetenc in organizacijske klime. V podjetju Sberbank skrbi za uvajanje in vodenje procesa Performance manegament, internetna izobraževanja ter vodenje in delno izvedbo Akademije vodenja.
Tanja je leta 2004 diplomirala na oddelku za Psihologijo Univerze v Ljubljani. Leta 2011 pa je magistrirala na Fakuleti za družbene vede z magistrsko nalogo: "Povezava med organizacijsko klimo in vodstvenimi kompetencami vodij". Opravljena ima tudi izobraževanja iz različnih psiholoških tehnik, NLP, vedenjska kognitivna terapija, International Coach Academy, Education for Social Justice in transakcijska analiza.

V spletno učilnico je prispevala naslednje video prispevke in predstavitve:

Nova paradigma o stresu
ABC tehnika - predstavitev in vaje
Afirmacije - predstavitev in vaje
Imaginacija - predstavitev in vaje