Opis testov

Dvigovanje nog

Hitro izmenično gibanje nog igra pomembno vlogo pri gibanju, ki zahteva hitre pospeške, hitro ustavljanje in spremembe smeri. To sposobnost lahko merimo s testom merjenja frekvence izmeničnega dvigovanja nog. V našem primeru se test izvaja 20 sekund. V rezultatih je izpisana povprečna frekvenca menjave nog.

Obrat

Z obratom merimo več različnih sposobnosti. Koordinacijo v prostoru, odrivno moč, nadzorovanje svojega telesa in sposobnost izvedbe karate elementa v oteženih pogojih. Pri testu merimo kot obrata pri katerem testiranec nalogo pravilno izvede. Težavnostne stopnje so opredeljene z naslednjimi koti 90, 180, 360, 540.

Pozornost

Vadba pozornosti je sposobnost enominutnega ohranjanja pokončne sedeče, oziroma klečeče drže. Položaj v osnovi izvira iz zen budizma in ga uporabljajo tudi nekatere druge telesne tehnike. Ena minuta je dovolj dolga, da se v njej pojavi mnogo motečih dražljajev, bolečina, srbenje, glasovi, smeh iz okolice. Otrok se mora naučiti, da se na te dražljaje ne odzove in ostane osredotočen. Testiranje se izvede od 5 do 10 krat med samo vadbeno enoto. Eno minutno sedenje je otrok izvedel uspešno, če se med znakom za začetek in konec ni nič premaknil.

Skleca

Izvedba sklece zahteva pravilno stabilizacijo trupa in dovolj moči v rokah. Otroci, ki še nimajo dovolj moči, najprej vadijo samo stabilizacijo trupa in poenostavljene vaje za pridobitev moči v rokah. Pri testu pa zahtevamo pravilno izvedbo sklece, kjer mora biti trup stabilen prsni koš pa se skoraj dotakne tal. Če se otrok uspešno spusti na tla in za nekaj trenutkov zadrži ta položaj se mu prizna pol sklece.

Skok iz počepa

Skok iz počepa je navpičen skok. Je eden izmed najbolj pogosto uporabljenih testov za merjenje maksimalne moči nog. Skok iz počepa zahteva usklajeno delovanje nožnih mišic. Na pritiskovnih ploščah merimo različne parametre, v rezultatu pa je vpisana višina skoka.

Špaga

Gibljivost kolkov in medenice je pomembna iz vidika učinkovitega gibanja. Pri borilnih veščinah nam omogoča izvedbo nožnih udarcev. Pri špagi merimo dolžino raztega primikalk kolka. Pri testu merimo razdaljo med robom črevnice in tlemi. Razdalja je vpisana v negativni vrednosti in v centimetrih. Otroci, ki špago izvedejo do tal imajo vpisano 0.

spaga

Stoja na eni nogi

Ohranjanje ravnotežje ja zapleten živčno-mišični proces, ki se dogaja v veliki meri nezavedno. Ker je človeško telo sestavljeno iz množice delov, tudi v statičnem položaju nenehno niha. Načeloma manj nihanja pomeni boljše ravnotežje. Nihanje telesa med stoječo statično držo je odvisno od težavnosti naloge, višine težišča, starosti in možnih poškodb. V našem primeru test izvajamo 20 sekund v enonožni stoji. V zmajčkovem kartončku je zapisana pot, ki jo naše težišče opravi v 20 sekundah. Enota je mm. Vrednosti so napisane negativno. Približevanje ničelni vrednosti pomeni manj nihanja in boljše ravnotežje.

Prizadevnost

Pri vadbi prizadevnosti se otrok uči nadzorovati svoja vedenja in izkoriščati ter razvijati svoje potenciale. Pri ocenjevanju prizadevnosti ocenjujemo sposobnost otrok, da se pravočasno pripravijo na učni proces, so med opravljanjem procesa odzivni in se pri izvajanju nalog trudijo, da jih, v skladu s svojimi sposobnostmi, izvedejo čim bolje. Pri 6 in 7 letnikih se ocenjevanje omeji na pet minut. Pri 8 in 9 letnikih na 10 minut. Pri 10 in 11 letnikih na 15 minut in pri 12 in 13 letnikih na 20 minut. Prizadevnost se tako kot prozornost ocenjuje v okviru vadbene enote in samo znotraj zanjo predpisanega časa. Možna neodzivnost otroka izven tega časa se pri oceni ne upošteva. Pri ocenjevanju se šteje število opomb v stilu "Jan pozor", ki jih je moral učitelj izreči v času ocenjevanja zato, da je usmeril otrokovo pozornost.

dgr-8191_2_s