Program dela 2017/2018 – vedenjske spretnosti

Pomemben del otroške in mladostniške vadbene enote, ki jo izvajamo pod okriljem Karate instituta, je tudi sistematično delo na razvoju vedenjskih in socialnih spretnosti. Vedenjske spretnosti vadimo na podoben način kot gibalne tako, da razvijamo in vadimo posamezne veščine. Napredek v spretnostih  spremljamo preko rednih testiranj in aplikacije “Moje spretnosti”.

dgr-3040

Prednost takega načina vadbe je, da so otroci deležni dosledne povratne informacije in da vedenjske veščine osvajajo na osnovi igre in pozitivne notranje motivacije in ne na osnovi nekritičnega spoštovanja pravil ali strahu pred kaznovanjem. Kratek opis metode je dostopen na povezavi:

http://www.mojespretnosti.si/metoda/spreminjanje-navad-je-lahko-zabavno/

V priloženi tabeli pa tudi nekaj osnovnih oblik vaj in testiranj, ki so povezana z njimi.