Anketa: Zadovoljstvo članov kluba 2017

Prosimo, da odgovorite na spodnja vprašanja glede zadovoljstva članov kluba, in sicer pomeni:

številka 1: zelo nezadovoljen
številka 2: nezadovoljen
številka 3: delno zadovoljen
številka 4: zadovoljen
številka 5: zelo zadovoljen

Hvala za sodelovanje!
Napišite ime trenerja, ki je vodil delo vaše skupine. Če je bilo trenerjev več, lahko za vsakega trenerja oddate novo anketo.

Anketa o zadovoljstvu članov kluba
Sending