VPISI LOGATEC, LJUBLJANA 2017

521. Informacije o vpisih

V nadaljevanju si lahko ogledate datume vpisov po posameznih krajih, kjer se spoznamo in vam posredujemo osnovne informacije o vadbi. Lahko si tudi ogledate predstavitveno uro programa “Zmajčkove sposobnosti” ali si ogledate predstavitev nadaljevalnih skupin. Po prvem datumu vpisov začetne skupine začnejo z vadbo po zastavljenem urniku. Na urnikih so možne še manjše spremembe in prilagoditve. Po začetku programa se otroci lahko priključijo začetnim skupinam. Če se kakšen izmed otrok po začetku vadbe premisli, ga je mogoče do konca septembra brezplačno odjaviti od vadbe.

V dogovoru s starši gremo otroke iskat v podaljšano bivanje na šoli ali v vrtcu.

Vadbo v Logatcu bomo organizirali v športni dvorani Logatec, v malem vadbenem prostoru.

Logatec:  predstavitvena ura programa “zmajčkove sposobnosti” 22. 9. in 29. 9. ob 15:00, vpisi 22. 9. in 29. 9. ob 16:00, Športna dvorana Logatec, mali vadbeni prostor 2,  začetek programa 29.9. po urniku.

Ljubljana:  predstavitvena ura programa “zmajčkove sposobnosti” 13.9. od 16:30 do 17:30, vpisi  in 13.9. in 20.9.  od 16.30 do 17.30,  Center Premik, Neubergerjeva 9, Župančičeva jama, začetek programa 20.9. po urniku

Vse zainteresirane tudi prosimo, da izpolnijo elektronski VPISNI LIST.

2. stroški vadbe

Znesek mesečne članarine/vadnine za otroške programe karateja v Logatcu znaša 18 € za enkraten tedenski obisk in  30,00€ za dvakratni obisk. Članarina/vadnina  v Ljubljani znaša 40,00€. V to ceno je vključeno:

  • dva treninga na teden,
  • redno letno testiranje in spletni kartonček zmajčkovih sposobnosti,
  • dostop do vsebin spletne učilnice,
  • brezplačen izpit ob koncu šolskega leta,
  • brezplačno zmajčkovo tekmovanje,
  • brezplačen pas – ko na izpitu napredujete do višjega pasu, prejšnji pas vrnete, v nasprotnem primeru pas odkupite,
  • izkaznico karate instituta.

ELEKTRONSKI VPISNI LIST

Vpisni list
Sending