Akrobatika: predstavitev

Akrobatska sekcija v Karate klubu Kolektor Idrija IDRIJA

Zgodovina akrobatike sega v leto 2300, pred našim štetjem. Premet naprej preko navpičnih mečev, stojo na glavi, most in premet nazaj v dvojicah so izvajali že prvi egipčanski mojstri. V 20. stoletju se je ta telovadna veščina razširila v šolsko-telesno-vzgojno panogo. V Karate klubu Kolektor Idrija je akrobatika sprva zaživela kot dopolnilni program treningov karateja – borilne veščine. Več let je to sekcijo vodila Vesna Veselič. Iz arhiva je razviden rezultat z dne 7. maja 1994, s 3. državnega prvenstva v skokih z male prožne ponjave, ko je v skupini mlajših deklic Urška Cigale zasedla 2. mesto, Barbara Kokošar pa 3. mesto. Klubski rezultat na tem prvenstvu medekipami pa je bil sledeč: mlajše deklice 1. mesto in starejše deklice 3. mesto. V tem času so tudi karateisti, ki so imeli akrobatiko kot dopolnilno dejavnost, posegali po najvišjih mestih na državnih prvenstvih. Po odhodu Vesne Veselič iz kluba, je spretnostna vadba ponovno zaživela leta 1997. Na pobudo takratnega predsednika in dolgoletnega trenerja Bojana Severja je delo učitelja vadbe prevzel Drago Kavčič. Rad se spominja svojih prvih ur dela v karate klubu: »V začetni program sem vključeval osnovne prvine talne vadbe: preval, stojo na rokah, premet v stran. Otroci, v osnovi karateisti, so moje ure radi obiskovali. Skozi načrtovano uro so si sproščali mišice in z vajami pridobivali elastičnost gibalnega aparata. Takratni cilj akrobatike je bil »razbijati« enolično telesno gibljivost treningov karate veščine. Ob zaključku sezone sem ovrednotil svoje delo in strenerji karateja ugotovil, da so vaje gibalno vezanih akrobatskih elementov otrokom dale dodatno moč inspretnost, vzdržljivost, eksplozivno hitrost, telesno in prostorsko koordinacijo, hitrost v povezavi z ravnotežnim centrom, krepitev celostnega mišičnega aparata, večji pogum in zbranost.« Trening poleg vadbe na parterju vsebuje tudi vadbo na mali in veliki prožni ponjavi, kjer se otroci učijo povezovati elemente teka, skokov, ritmike in ravnotežnih položajev iz akrobatike. Klub ima vse potrebne pripomočke za izvajanje te vadbe. Program akrobatike je postal program odprtega tipa, kar pomeni, da se vanj lahko vključijo vsi, ne glede na to ali obiskujejo karate ali ne. Namenjena pa je otrokom od 5. leta starosti pa do mladostniških let. Ker je v akrobatski sekciji vsako leto več mladih, gibanja željnih otrok, že od leta 1999 sodeluje pri treningih tudi Blaž Golob. Dragu in Blažu po potrebi pomagajo tudi drugi trenerji. Od leta 2000 se akrobatska sekcija ponovno redno udeležuje tekmovanj na katerih pogosto dosega vidne uvrstitve in tudi zmage na državnih tekmovanjih, predvsem z male prožne ponjave. V letu 2008 se akrobatska sekcija Karate kluba združila z akrobatsko sekcijo pod vodstvom Vesne Veselič, ki je prevzela vodenje celotne akrobatike v Idrijski občini. Trenutno je v programe akrobatike vključenih 80 otrok in mladostnikov.

SAMSUNG DIGITAL CAMERA