Boks: predstavitev

kick_boksKICK BOKS – DINAMIČNA REKREACIJA IN BORILNA VEŠČINA

Kot pove že samo ime – kikboks (kickbox) – je osnova tega borilnega športa kombinacija ročne in nožne tehnike ali preprosto povedano, pri kikboksu brcamo in boksamo. Zmeraj večjo popularnost in prepoznavnost tega športa gre pripisati ne le tae-bo aerobiki, ki je poenostavila prvine kikboksa za svoje potrebe (saj so raziskave potrdile, da se pri tem športu porabi neverjetno veliko kalorij), temveč tudi K1 borbam, ki jih redno prenaša televizija in pomenijo nekakšno profesionalno obliko tega športa. Kikboks je privlačen in koristen zato, ker moramo pri njem razvijati množico različnih motoričnh sposobnosti: od vzdržljivosti, moči, hitrosti, do gibljivosti in koordinacije. Ročna tehnika je identična boksu (direkti, krošeji, aperkati, izmiki), nožni udarci pa so podobni kot v karateju, taekwondoju ali gong fuju. Poleg vsega pa je šport še izredno praktičen, saj temelji na kontaktu in nam zato poleg rekreacije in tekmovanj nudi tudi osnove samoobrambe in krepi našo samozavest. Zlasti tekmovalni kikboks pa nas uči tudi premagovanja strahu, treme in sposobnosti koncentracije. Tekmovalci si v kakšnih kritičnih življenjskih položajih velikokrat rečemo: ‘No, če sem takrat preživel tistega Rusa, bom pa tudi to’. Vsak uspeh namreč izvira predvsem iz moči volje in ne le iz moči telesa.

Zgodovina Kick boksa

Začetki kikboksa so nastali v zgodnjih sedemdesetih letih v ZDA. Najprej so se tekmovalci poskusili v disciplini full contact (polni kontakt). Kmalu je ta borilni šport prišel v Evropo in tudi k nam. Pozneje so se razvile še druge discipline kot so semi contact (pol kontakt), light contact (lahki kontakt), low kick (nizki udarci), tajski boks in glasbene kate. Po osamosvojitvi Slovenije je vseh sedem društev, ki so gojila kikboks, leta1992 v Mariboru ustanovilo Zvezo za kontaktni borilni šport, ki se je leta 1993 preimenovala v Kickboxing zvezo Slovenije. Njeni tekmovalci so do zdaj dosegli več odmevnih rezultatov, med njimi je več svetovnih in evropskih prvakov. Trenutno je včlanjenih 23 društev iz cele Sloveniji, to število pa še narašča.

Tekmovalna pravila

V borilnih disciplinah kikboks sodi med kontaktne udarne borilne športe, kjer poteka borba stoje, dovoljeni pa so udarci z nogami in rokami. V semi kontaktu morajo biti udarci kontrolirani: ko eden od borcev prvi zada čist udarec se borba prekine in se podelijo točke, nato pa se borba nadaljuje (navadno 2×2 min). V light kontaktu se športna borba odvija nepretrgoma (2/3×2 min): sodnik v borišču zaustavi borbo le ob nepravilno izvedenih akcijah, sodniki pa udarce vrednotijo in na koncu seštejejo točke. V vseh treh disciplinah s polnim kontaktom (full, low kick, tajski boks) pa je dovoljen KO (knockout) – močan udarec, zaradi katerega udarjeni obleži na tleh več kot 10 sekund in je s tem borba zanj končana. Športna borba v teh treh disciplinah obvezno poteka v boksarskem ringu (3×2 min). V fullu je borba podobna lightu, le da so tu dovoljeni polni udarci in KO. Dovoljena tehnika udarcev, dovoljene udarne in udarjene površine pa so enake (od pasu navzgor). Low kick borba je definirana kot full kontakt borba s to razliko, da je tu dovoljeno izvajanje udarnih tehnik s podkolenico v nasprotnikove noge. Thai boxing pa je identičen tajskemu boksu (muay thai) z nekaj različicami; prepoved uporabe komolčnih udarcev, pred borbo ni ritualnega plesa, ni glasbe med samo borbo. Med neborilne športne discipline kikboksa uvrščamo glasbene kate, ki jih delimo na več zvrsti. Tekmovalci nastopajo s koreografijo ob glasbi, dovoljeni so akrobatski elementi. Disciplina je primerna za vse starosti, tudi za tiste, ki jih športna borba ne zanima. Ta zvrst je zelo atraktivna in privlačna za občinstvo.

Kick boks v Idriji

Zgodovina kick boksa v Idriji sega v leto 2002. V Karate klubu Kolektor Idrija se je takrat začela porajati ideja, da bi klub poleg karateja v svoje programe vključil tudi prvine kick boksa. To je bolj dinamična oblika borilne veščine pri kateri se na začetku ni potrebno naučiti množice najrazličnejših tehnik, ampak se večino vadbe izvaja v parih. Način borbe se sicer rahlo razlikuje od borbe, ki jo poznamo pri karateju, vendar pa se ročne in nožne tehnike ne razlikujejo tako zelo. Med idejnimi vodji sta bila Jernej Sever in Miha Božič, ki je tudi prevzel vodenje skupine. Klub je na začetku sodeloval s kick boks Akdamijo Pantera, kasneje pa predvsem z Davidom Nagodetom, s katerim sodelujemo še danes. David na Vrhniki vodi rekreativno skupino boksa, v svoji tekmovalni karieri pa je osvojil že mnogo odličji na evropskih in svetovnih prvenstvih. Poleg rekreativcev smo imeli v klubu tudi precej perspektivnih fantov in deklet. Največji uspehi so bila odličja Mihe Božiča na državnem prvenstvu. Kljub tekmovalnim uspehom pa je glavni namen vadbe kick boksa pri nas, rekreacija.V tem borilnem športu se lahko pri nas poizkusijo vsi, ki so starejši od 14 let, naš najstarejši član je star 5o let.