Predstavitvena ura na OŠ

IMG_0356_0[1]

Nekaj časa ga je opazoval, potem pa ga je pozdravil in vprašal:»Ali morda tukaj živi kakšen zmaj?« Starec ga je premeril s pogledom in zdelo se je, da ga je pričakoval. »Pridi,« mu je rekel s prijaznim glasom,»včasih pride na to jezero. Pristane na njem in me gleda. Takrat, ko je popolnoma tiho. Ko se moje mislim umirijo, ko slišim samo svoje dihanje in bitje srca. Ko jezero nežno valovi. Pride. Če želiš, ga lahko počakava skupaj.«

(odlomek iz Zgodbe o dečku in zmaju, Avtor: Jernej Sever; cilj zgodbe je otroku približati vadbo pozornosti)

Osnovni cilji programa Zmajčkove sposobnosti

 • Spremljanje, usmerjanje in vzpodbujanje otrokovega gibalnega in psihičnega razvoja
 • Razvoj gibalnih sposobnosti: moč, hitrost, dobro ravnotežje, gibljivost, koordinacija
 • Razvoj mentalnih sposobnosti: pozornost, pogum in  prizadevnost
 • Oblikovanje jasnega sistema nagrajevanja, ki omogoča konstantno povratno informacijo. Otroci so pri vsaki opravljeni nalogi, nagrajeni z žigom zmajček, mali zmaj, zmaj in veliki zmaj.

Oblike programa

V želji po širjenju pozitivnih aspektov borilnih veščin in razvoju motoričnih in psihičnih sposobnosti, smo pripravili tri oblike programa. V obliki predstavitvene ure, obliki vključitev v borilno interesno dejavnost, karate, aikido ali gong fu, ter v poenostavljeni obliki vadbe pozornosti, ki je namenjena vključevanju v sam učni proces

Kaj vsebuje 45 minutna predstavitev ?

 • otroci slišijo in razmišljajo o Zgodbi o dečku in zmaju
 • spoznavajo pomen borilnih veščin
 • naučijo se ločevati med pogumom in agresijo med mirom in nemirom
 • spoznajo vadbo pozornost in iščejo mir v sebi
 • spoznajo se z osnovnimi tehnikami karateja
 • in spoznajo pomen vadbe moči, hitrosti, ravnotežja in pozornosti

Kje se program že izvaja ?

 • v program je v letošnjem letu vključeno preko 100 otrok, ki vadijo v sklopu Karate instituta
 • prilagojen program, ki se je osredotočal predvsem na vadbo pozornosti, smo uspešno zaključili tudi v poizkusnem razredu v  OŠ v Spodnji Idriji, kjer je bil vključen v sam učni proces.

Komu je predstavitev namenjana ?

Predstavitev je namenjena predvsem otrokom od 1. do 3. razreda osnovne šole.

Izjave udeležencev

Trikrat dnevno sem v razredu izvajala minuto za pozornost. Učenci so se zravnali na stolu, roke položili na stegna in mirovali. Vaje so vzeli zelo resno in postopoma napredovali. Posebna spodbuda je bil za učence žig zmajčka, ki so ga na kartonu odnesli domov konec tedna. Kmalu so učenci začutili, da so zmožni nadzirati sebe, predvsem pa je učenje prijetnejše, kadar so umirjeni in pripravljeni na šolsko delo.   (Tanja Čuk, učiteljica 2. razreda OŠ, kjer smo izvedli program vadbe pozornosti)

Bilo mi je všeč, čeprav mi na začetku ni uspelo biti preveč pri miru. A kljub vsemu mi na koncu uspelo dobiti velikega zmaja. Najbolj mi je bila všeč pravljica O dečku, ki je hotel videti zmaja. Všeč mi je bilo, ko smo pri likovni risali zmaja. (učenka 2. razreda)