Testiranja zmajčkovih spretnosti v aprilu in maju

dgr-2988V aprilu in maju bomo v vseh skupinah izvajali testiranja  »zmajčkovih spretnosti«. Nekateri otroci so testiranja že opravljali v preteklih letih, nekateri pa jih bodo letos prvič.

Glavni namen testiranj in ocenjevanj je spodbujati otroke k splošnemu gibalnemu in vedenjskemu razvoju.

Pri testiranjih in ocenjevanjih spremljamo tri področja: vedenjske spretnosti, funkcionalne gibalne spretnosti in meritve gibalnih spretnosti. Rezultati se vnašajo preko aplikacije »mojespretnosti«, ki vsakemu posamezniku omogoča tudi dostop do rezultatov. Pri vsaki spretnosti je mogoče pridobit tudi zmajčkove stopnje. Za osvojene stopnje bodo otroci na koncu leta pridobili tudi priznanja.

Aplikacija “mojespretnosti” bo za vse člane dostopna takoj, ko bomo odpravili manjše napake pri izpisu rezultatov. Spodaj si je mogoče ogledati prikaz delovanja prototipne različice.

Na spodnjih povezavah si lahko preberete opise testiranj, ki jih izvajamo in si preberete odlomek iz romana »Varuhi življenja«, ki je namenjen otrokom od 6 do 10 leta starosti in jih spodbuja pri razvoju gibalnih in vedenjskih spretnosti.

Funkcionalne gibalne spretnosti

Vedenjske spretnosti

Meritve gibalnih spretnosti

Odlomek iz romana “Varuhi življenja”