Izjava Karate klub Cerkno

Skladno z določili Uredbe o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov (EU 2016/679) in Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, 86/04 in nadaljnji), sprejema Karate klub Cerkno, Sedejev trg 5, 5282 Cerkno, naslednjo:

IZJAVA O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV

Splošno

S to izjavo Karate klub Cerkno opredeljuje način obdelave: zbiranja, beleženja, urejanja, strukturiranja, shranjevanja, prilagajanja, spreminjanja, preklica, vpogleda, uporabe, razkritja vaših osebnih podatkov.

Pojmi, uporabljeni v tej izjavi, so povzeti iz 4. čl. Uredbe o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov (v nadaljevanju »Uredba«).

Katere osebne podatke obdelujemo

Karate klub Cerkno obdeluje osebne podatke, ki so potrebni za izvajanje vadbenega procesa za člane Karate kluba Cerkno. Ti osebni podatki so: ime in priimek člana, ime in priimek zakonitega skrbnika v primeru mladoletnih oseb, bivališče člana, bivališče zakonitega skrbnika v primeru mladoletnih oseb, elektronski naslov, telefonska številka člana, telefonska številka zakonitega skrbnika v primeru mladoletnih oseb, datum rojstva člana – obiskovalca tečaja, izdani računi, članarine in vadnine, preverjanje znanja, ocene izpitov, rezultate tekmovanj, rezultate testiranj, prisotnost na vadbeni enoti, podatki o boleznih in posebnih stanjih, ki jih trener mora poznati, da lahko omogoči varno vadbo.

V primeru registracije v Karate zvezo Slovenije zbiramo tudi enotno matično številko, številko zdravstvenega zavarovanja in fotografijo člana za tekmovalno izkaznico.

Zakaj klub zbira in obdeluje osebne podatke

Namen obdelave osebnih podatkov je:

  • Podatke o vašem imenu in priimku ter naslovu zbiramo zaradi priprave pogodbe in izdaje računov;
  • Podatke o imenu in priimku ter starosti otroka zbiramo zaradi izvedbe programa, razvrščanja v ustrezne skupine;
  • Podatke o telefonski številki zbiramo zaradi možnosti obveščanja o morebitnih odpovedih ali spremembah v zvezi s tečajem iz kakršnihkoli razlogov;
  • Podatke o elektronskem naslovu zbiramo zaradi obveščanja o novostih, posredovanju informacij, obveščanja o spremembah, obveščanju o tekmovanjih in dogodkih na nivoju kluba ali Karate Zveze Slovenije, za obveščanje članov o začetku nove sezone in razporeditvi v nove skupine in obveščanje članov o novih vpisih ob začetku sezone;
  • Podatke o boleznih in posebnih stanjih zbiramo zato, da se lahko trener v primeru zapletov ustrezno odzove;
  • Podatke o ocenah izpitov, rezultate tekmovanj in testiranj, zbiramo z namenom spremljanja in načrtovanja vadbenega procesa. Rezultate s tekmovanj uporabljamo tudi pri prijavi na občinske razpise za sofinanciranje športa ter jih objavljamo v javnih medijih;
  • Podatke o enotni matični številki in številki zdravstvenega zavarovanja zbiramo v primeru registracije naših članov v nacionalno panožno zvezo.

Kakšne so moje pravice v zvezi z obdelavo osebnih podatkov

Karate klub Cerkno sprejema vse ukrepe, da ohranja vaše podatke točne.

Skladno z evropsko uredbo in slovensko zakonodajo imate določene pravice glede vaših osebnih podatkov, ki jih družba obdeluje. Predvsem imate pravico do dostopa do osebnih podatkov in popravka ali izbrisa osebnih podatkov, ali do omejitve obdelave ter pravico do ugovora obdelavi in prenosljivosti podatkov.

V kolikor želite uveljavljati katero od teh pravic, lahko kadarkoli kontaktirate naš klub na e-naslov info@premik.si.

Ali klub razkriva in posreduje osebne podatke tretjim osebam

Karate klub Cerkno ne razkriva in ne posreduje ali prodaja osebnih podatkov tretjim osebam. Dostop do vaših osebnih podatkov ima tudi podjetje Moje spretnosti d.o.o., ki upravlja s platformo Moje spretnosti. Podjetje Moje spretnosti d.o.o. ne razkriva in ne posreduje ali prodaja osebnih podatkov tretjim osebam.

Vaše osebne podatke razkrijemo tretjim osebam, z izjemo podjetja Moje spretnosti d.o.o., le v primeru, da tako zahteva zakonodaja.

Kako dolgo družba hrani osebne podatke

Karate klub Cerkno hrani vaše osebne podatke dokler ste član kluba.

Članstvo se prekine, ko na elektronski naslov info@premik.si podate izjavo za trajni izpis iz kluba.

Ob trajnem izpisu lahko zahtevate tudi izbris vaših podatkov. V tem primeru se bodo vaši podatki anonimizirali in ne bodo več dostopni. Osebne podatke, ki jih ne potrebujemo več za tekoče poslovanje iz zakonskih razlogov, uničimo in trajno odstranimo ter izbrišemo iz vseh naših evidenc v roku 6 mesecev po prejemu vaše izpisne izjave.

Anonimizirane arhivirane osebne podatke lahko klub za statistično in podobno uporabo uporablja tudi dlje, če to ni z zakonom prepovedano.

V primeru dolgotrajne bolezni, poškodb ali drugih nepredvidenih razlog, se iz kluba lahko tudi začasno izpišete. V primeru začasnega izpisa vaše podatke hranimo in vas tudi obveščamo o novostih in dogodkih v klubu.

Kako lahko kontaktiram družbo glede zaščite osebnih podatkov

V kolikor želite vpogledati v osebne podatke, ki jih hranimo o vas, jih spremeniti ali umakniti soglasje za hrambo, nas prosim kontaktirajte na info@premik.si.

V kolikor se ne strinjate z načinom našega ravnanja z vašimi osebnimi podatki, vas prosimo, da nas o tem obvestite. V primeru, da vaše pritožbe ne rešimo na ustrezen način, pa imate pravico do vložitve pritožbe pri nadzornemu organu, t. j. pri Informacijskemu pooblaščencu RS.

Prosimo, kontaktirajte nas tudi v primeru, da imate kakršnakoli vprašanja glede načina uporabe osebnih podatkov, ki morebiti ni naveden v tej izjavi.

Končne določbe

Ta izjava o varstvu osebnih podatkov začne veljati z dnem 25.5.2018.

Karate klub Cerkno lahko spremeni, dopolni, uskladi, popravi ipd. to izjavo na način, da odraža njeno politiko poslovanja, ter da se uskladi z veljavno zakonodajo.

Tako spremenjena izjava bo učinkovala od objave.

O vsaki spremembi vas bomo obvestili po elektronski pošti ter izjavo objavili na spletni strani www.karate-institute.org.

Izjava Karate klub kolektor

Skladno z določili Uredbe o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov (EU 2016/679) in Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, 86/04 in nadaljnji), sprejema Karate klub Kolektor Idrija, Mokraška vas 15, 5280 Idrija, naslednjo: IZJAVA O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV Splošno S to izjavo Karate klub Kolektor Idrija […]

Izpiti in zaključek sezone po skupinah

Spoštovani člani, Bližamo se zaključku šolskega leta in s tem tudi zaključevanju aktivnosti v vseh klubih, ki delujejo pod okriljem Karate instituta. Na tekmovalnem področju se bomo udeležili še 3. kroga šolske lige in ekipnega državnega prvenstva. Vse člane karate skupin čakajo še izpiti ob koncu leta in ponovitev kontrolnega testiranja. Za skupine, ki bodo […]

2. Pokal Kolektorja – kratka anketa in galerija fotografij

V soboto 14.4. smo v Karate inštitutu uspešno organizirali sedaj že 5. Zmajčkovo tekmovanje in 2. krog Primorske šolske lige. Zmajčkovo tekmovanje je letos prvič potekalo v dveh oziroma treh disciplinah, organizacijo in točkovanje pa smo vodili preko aplikacije Moje spretnosti, ki članom omogoča spremljanje rezultatov in tudi primerjavo s povprečnimi vrednostmi. Tekmovanje je bilo […]

2. POKAL KOLEKTORJA

14.4. bomo V Modri dvorani v Idriji organizirali POKAL KOLEKTORJA, ki ga sestavljata dve tekmovanji: 5. ZMAJČKOVO TEKMOVANJE: Namenjeno je vsem članom našega kluba. Tekmovanje je obvezno, z udeležbo na tekmovanju otroci pridobijo dodatno točko pri opravljanju izpita na koncu leta. Rezultati tekmovanja se bodo vpisovali v aplikacijo MOJE SPRETNOSTI, tako da bodo lahko otroci […]

9. POLETNI TABOR KARATE INŠTITUTA – BOHINJ 18.8. do 22.8.2018

RAZLIČNE DELAVNICE ZA OTROKE IN ODRASLE, PRIPRAVE ZA TEKMOVALCE Letos bomo ponovno organizirali tokrat že 9. poletni tabor, ki bo potekal v Bohinju.  Tabora se je lani udeležilo veliko število ljubiteljev borilnih veščin vseh starosti. Tokratni tabor je namenjen otrokom, mladostnikom in odraslim. Program za otroke in mladostnike poteka od sobote, 18.8., do srede, 22.8.2018. […]

HITER POGLED NA LETO 2017 in VOŠČILO

Za nami je še eno uspešno tekmovalno in vadbeno leto. V letu 2017 so naši trenerji prenašali znanje karateja, drugih borilnih veščin in akrobatike v Idriji, Sp. Idriji, Žireh, Cerknem, Ljubljani, Logatcu in Črnem Vrhu. V naštetih krajih se je vadbe redno udeleževalo 270 otrok in mladostnikov in nekaj čez 50 odraslih. Leto je bilo […]

Zaključevanje kontrolnega testirana jesen 2017 in pregled rezultatov

S prvim tednom v januarju zaključujemo kontrolno testiranje, v katerega smo vključili naslednje teste (vsi testi so v video obliki predstavljeni v aplikaciji Moje spretnosti): Tek 4X12 metrov, Test agilnosti (t test), Test gibljivosti( špaga in predklon), Test na koordinacijski lestvi, Test moči (skleca, pravilnost in število). Mlajši člani niso izvajali vseh testov, ampak samo […]

Uspešni nastopi na DP do 21 let – foto galerija

Naši tekmovalci so se  25.11. 2017 udeležili Državnega prvenstva za mlajše od 21 let. Naš klub so zastopali naslednji tekmovalci: Adam Alič, Ajdin Muhič, Andraž Sedej, Benjamin Bajuk, Cene Božič, Din Muhič, Eva Bajuk Gaja Humar, Gal Kržišnik, Hana Pavšič, Julija Seljak, Luka Demšar, Luka Mlakar, Mark Filipič, Maruša Sara Carli, MIja Novak, Petra Zajc, […]

Začetek aktivnosti v mesecu novembru, ki jih organiziramo preko aplikacije Mojespretnosti

V začetku novembra smo vsem članom odprli uporabniški račun v aplikaciji Mojespretnosti. Aplikacijo smo razvili z namenom spremljanja, usmerjanja in motiviranja gibalnega in vedenjskega razvoja naših članov. Aplikacija je pripravljena do te mere, da omogoča uporabo osnovnih funkcij. V nadaljevanju leta se bo dodalo nove funkcionalnosti in izboljšalo preglednost. Navodila za uporabo in prijavo v […]

Predavanje: Kako treniramo plazilski del naših možganov, Idrija, 12.10. ob 18:00

Vabimo vas na predavanje dr. Jerneja Severja: Kako treniramo plazilski del naših možganov, s podnaslovom “Osnove vadbe gibalnih, čustvenih in vedenjskih procesov za otroke, mladostnike in odrasle”, ki bo potekalo v Mestni knjižnici in čitalnici Idrija, v četrtek 12.10. od 18:00 do 19:30.  Nekaj vsebin predavanja: Osnovni mehanizmi, ki določajo naše gibalne, čustvene in vedenjske […]

Priključite se celostni funkcionalni vadbi in spoznajte osnove tai čija

V ponedeljek 2.10. 2017 bomo ob 20:15 v mali telovadnici športnega centra v Idriji pričeli z rednim programom funkcionalne vadbe in spoznavanjem osnov taijiquana (taičija). Vadbo sestavljajo različni vadbeni sklopi, ki nam pomagajo pri ozaveščanju telesa in dihanja, odpravljanju odvečnih napetosti, sproščanju kroničnih bolečin in krepitvi stabilizacijskih mišic v telesu. Vadba je organizirana kot pet […]