Video nadzor

OBVESTILO ZUNANJIM OSEBAM PO TRETJEM ODSTAVKU 76. ČLENA ZAKONA O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV (Uradni list RS, št. 163/2022, ZVOP-2) GLEDE IZVAJANJA VIDEONADZORA V PROSTORIH IN OBJEKTU PODJETJA CENTER PREMIK D.O.O.

Upravljavec, ki izvaja videonadzor:

CENTER PREMIK d.o.o.

Naklo 35, 1370 Logatec

Matična številka: 2365081000, davčna številka: SI 51989328

Kontaktni telefon: +386 (0) 31 612 529, e-naslov: info@premik.si

Odgovorna oseba za obvestilo zunanjim osebam glede obdelave osebnih podatkov videonadzornega sistema: Jernej Sever;

Kontakti pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov (Data Protection Officer – DPO): Jernej Sever, tel. št.: 031 612 529, e pošta: info@premik.si

Namen izvajanja videonadzora: videonadzor se izvaja zaradi zagotavljanja varnosti ljudi in premoženja na območjih, objektih in prostorih družbe Center Premik d.o.o., skladno z določbo 1. odstavka 77. in 1. odstavka 78. člena ZVOP-2 ter določbo 1c. točke 6. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov – GDPR;

Uporabniki posnetkov videonadzornega sistema: pooblaščene osebe v podjetju Center Premik d.o.o., skladno s sklepi o uvedbi videonadzora;

Informacija o prenosu videoposnetkov v tretje države: posnetki videonadzornega sistema se ne prenašajo v tretje države;

Obdobje hrambe posnetkov videonadzornega sistema: do 30 dni;

Pouk o pravicah posameznika glede posnetkov videonadzornega sistema: posameznik, ki se prepozna na posnetku videonadzornega sistema oz. posameznik, ki ga je posnela videonadzorna kamera ima pravico do:

  • dostopa do osebnih podatkov oz. pravico do vpogleda v posnetek videonadzornega sistema, ki se nanaša na osebo na posnetku,
  • popravka (zameglitev – anonimizacija) ali izbrisa ali omejitve obdelave posnetka videonadzornega sistema),
  • ugovora obdelavi posnetka videonadzornega sistema,
  • prenosljivosti podatkov videonadzornega sistema (kopija posnetka).

Informacija o pravici do vložitve pritožbe: pritožbo glede posnetka videonadzornega sistema lahko podate na naslov Pooblaščene osebe za varstvo podatkov, na naslov: Center Premik d.o.o. – Pooblaščena oseba za varstvo podatkov, Naklo 35, 1370 Logatec ali na e naslov: info@premik.si

Nujnost zagotovitve osebnih podatkov oz. privolitev v video nadzor oz. snemanje: osebna privolitev ni potreba zaradi obstoja zakonske podlage za izvajanje videonadzora; posameznik ima pravico, da ne vstopi v območje, prostor ali objekt, v katerem se izvaja videonadzor;

Obstoj avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov: ni

Informacije o posebnih vplivih obdelave, zlasti nadaljnje obdelave: ni

Kontaktni podatki pooblaščene osebe: Jernej Sever, tel. št.: 031 612 529, e pošta: info@premik.si

Neobičajne nadaljnje obdelave:

  • nadaljnja obdelava posnetkov videonadzornega sistema se ne izvaja;
  • zvočna intervencija za čas videonadzora se ne izvaja;
  • posnetki videonadzornega sistema se hranijo najdlje 30 dni.