Kaj je zmajčkov program

V letu 2014 smo začeli izvajati program “Zmajčkovih sposobnosti”. Osnovni namen programa je vzpodbuditi razvoj gibalnih, socialnih in kognitivnih sposobnosti otrok. Raziskave možganov, vedenjskih odzivov in gibalnih funkcij so v zadnjem času potrdile tesno povezanost med telesnimi in mentalnimi procesi. Razumevanje jezika, socialnih odnosov in celo abstraktnih pomenov je tesno povezano z našo izkušnjo. Na razvoj gibalnih ter mentalnih sposobnosti tako v veliki meri vpliva okolje v katerem živimo. Zato je pomembno, da nam okolje nudi ustrezne doživljaje, ki so ustrezno interpretirani in tudi umeščeni v širši socialni in družbeni kontekst.

dgr-8191_2_sProgram “zmajčkove sposobnosti” je enostaven program razvoja gibalnih in mentalnih spretnosti, kot so moč, gibljivost, hitrost, ravnotežje, koordinacija, pozornost, motivacija in sodelovanje. Naše gibalne sposobnosti se iz vidika oblikovanja našega živčnega sistema ne razlikujejo mnogo od naših čustvenih in socialnih vedenj. Vse omenjene oblike vedenja se razvijajo v interakciji z okoljem in so delno podedovane, delno pa se jih naučimo. Z ustreznim učnim pristopom lahko pri otrocih izboljšamo gibalne sposobnosti in njihove vedenjske spretnosti.

Več o programu in metodah “Zmajčkovega programa” si lahko ogledate v spodnjih člankih:

Oblikovanje in vzgoja gibalnih sposobnosti in vedenjskih spretnosti

Borbeno vedenje v športu in vsakdanjem življenju

Program »Zmajčkovih sposobnosti« ob podpori aplikacije »Zmajčkov kartonček« omogoča staršem, trenerjem in učiteljem, da hitro in učinkovito beležijo uspešnost izvedbe določenih vedenj ali gibalnih sposobnosti. Zaradi konstanten povratne informacije, lahko otroci uspešno razvijajo samokontrolo, razvijajo dogovorjene vedenjske spretnosti in spremljajo razvoj svojih gibalnih sposobnosti.

Projekti v sezoni 2016/2017

1. Popravljen in dopolnjen sistem testiranja in vadbe gibalnih sposobnosti in vedenjskih spretnosti.

2. Priprava priročnika za starše in vodje vadbenega procesa.

3. Objava otroškega romana “Varuhi življenja”, v katerem Rju in njegova sestrica Lina spoznata skrivnost zmajev in pri tem srečata polno nenavadnih ljudi.

4. Popolnoma nova aplikacija za spremljanje gibalnih sposobnosti in vedenjskih spretnosti namenjena otrokom, staršem, učiteljem in trenerjem.

kartoncek