Ocena funkcionalnih gibalnih sposobnost

Avtor: dr.Jernej Sever

Foto: Domen Grogl

Preko našega telesa smo ljudje povezani z okoljem, ki nas obdaja. Telo nam omogoča, da se ukvarjamo z različnimi aktivnostmi, da se družimo s prijatelji, da opravljamo različna dela, da lahko tečemo in plezamo, sodelujemo pri športnih aktivnostih, se ljubimo ali pa si samo brez težav in bolečin zavežemo vezalke.  Vse to lahko počnemo, če nam naše telo dopušča, da se brez bolečin in poškodb soočamo z različnimi izzivi, ki jih srečujemo v našem okolju. Izkaže pa se, da za ohranjanje splošne in funkcionalne pripravljenosti našega telesa, ki nam omogoča opravljati naloge s katerimi se srečujemo v vsakdanjem življenju, pogosto ni dovolj zgolj redno ukvarjanje z rekreativnim ali vrhunskim športom. Ker znotraj posameznih športnih aktivnosti navadno uporabljamo omejen nabor gibalnih nalog in elementov, našega telesa ne razvijamo skladno in celovito. Posledice vrhunskega ali zelo resnega rekreativni šport, ki se preveč usmerja v gibalno specializacijo in razvoj zgolj posameznih mišičnih skupin, so poškodbe in nefunkcionalno razvito telo, s katerim včasih težko izvedemo celo na videz zelo enostavne vaje in elemente.  Strokovnjaki so zato razvili sistem za oceno funkcionalnih gibalnih sposobnosti, ki nam omogoča odkriti naše šibke plati, spremljati naš napredek, hkrati pa nam pomaga dopolnjevati in usmerjati našo vadbo. Testi funkcionalnih gibalnih sposobnosti izpostavijo naše telo ekstremnim položajem, na osnovi katerih se pokažejo šibke točke naših mišičnih verig. Oceno funkcionalnih gibalnih sposobnosti lahko izvede trener ali učitelj, lahko pa jo izvedemo tudi sami s pomočjo zunanjega opazovalca.

Pri oblikovanju ocen funkcionalnih gibalnih sposobnosti smo se zgledovali po sistemu (Functional movement screen), ki pa smo ga delno prilagodili tako, da ge je mogoče bolj smiselno umestiti v sistem  »Zmajčkovih sposobnosti«. Sistem smo tudi prilagodili za otroke, tako da je dovolj enostaven in hkrati zanimiv. Oceno funkcionalnih gibalnih sposobnosti je seveda primerna tudi za odrasle.  Nekatere teste iz področja funkcionalnih gibalnih sposobnosti smo v numerični obliki pripravili tudi za področje meritve gibalnih sposobnosti. Številčne vrednosti nam v tem primeru omogočajo bolj natančno oceno napredka.  Ustrezno smo tudi prilagodili točkovno lestvico. Sposobnosti se ocenjuje tako kot tudi vedenjske spretnosti na osnovi  pet stopenjske lestvice.  V oceno funkcionalnih gibalnih sposobnosti so vključeni globoki počep, stoja na eni nogi, skleca, test rotacijske stabilnosti, test rotacijske gibljivosti, dvig noge.

1. Globoki počep

Globoki počep je eden izmed osnovnih in zelo pomembnih gibalnih elementov, ki je pomemben tako pri različnih športnih aktivnostih kot v vsakdanjem življenju. Pri globokem počepu lahko preverimo celotno telesno biomehaniko. Pravilna izvedba zahteva zelo dobro simetrično gibljivost bokov, kolen in gležnjev. Z dvignjeno palico nad glavo v test vključimo še simetrično gibljivost ramen in mišic zgornjega dela hrbta.

dgr-2933

 

dgr-2880

1. Stopnja (neocenjen)
- Kronične bolečine ali poškodbe, zaradi katerih elementa ni mogoče izvesti

2. Stopnja (zmajček)
- Nezmožnost izvedbe globokega počepa s pomočjo droga
- Izrazito nesimetrična drža
- Palice ne držimo nad stopali

3. Stopnja (mali zmaj)
- Globok počep je izveden s pomočjo podloge
- Palica je vodoravna ni pa nad stopali

4. Stopanj (zmaj)
- Globok počep je izveden s pomočjo podloge
- Palica je vodoravna in je nad stopali
- Globok počep izveden brez podloge je rahlo nesimetričen, palica ni nad stopali

5. Stopnja (veliki zmaj)
- Globok počep je izveden brez podloge
- Palica je vodoravna in nad stopali

2. Dvig noge in lastovka

Z dvigom noge in izvedo položaja "lastovka" preverjamo sposobnost sočasnega ohranjanja ravnotežja, simetrične in pokončne drže pri izvajanju enostavnih in težavnejših gibov. Ti zahtevajo pravilno mišično koordinacijo, ki jo uporabljamo pri hoji, teku in ohranjanju ravnotežja v različnih pogojih. Pravilna izvedba testa zahteva ustrezno mobilnost bokov in stabilizacijo trupa ter ohranjanje pozornosti.

dgr-2944

dgr-2958

dgr-2961

1. Stopnja (neocenjen)
- Kronične bolečine ali poškodbe, zaradi katerih elementa ni mogoče izvesti

2. Stopnja(zmajček) - izvede se samo dvig noge
- Kolena ne moremo dvigniti do višine bokov
- Izguba ravnotežja
- Nesimetrični položaj rok

3. Stopnja (mali zmaj) - izvede se samo dvig noge
- Koleno se dvigne do višine bokov
- Z vzdrževanjem položaja ni večjih težav
- Palica je vodoravno

4. Stopnja (zmaj) - izvede se element "lastovka"
- Lastovka je izvedena samo na eno stran
- Roki in noga sta poravnani, vendar ne popolnoma vodoravno

5. Stopnja (veliki zmaj) - izvede se element "lastovka"
- Suverena izvedba lastovke v obe smeri
- Palica in peta na iztegnjeni nogi sta vodoravno.

3. Skleca

Skleca zahteva stabilizacijo trupa v frontalni smeri in hkratno aktivacijo celotne mišične verige od pete pa do glave. S pomočjo sklece preverjamo našo zmožnost ustrezne stabilizacije trupa, ki nam pomaga, da se lahko brez poškodb soočamo z večjimi zunanjimi silami do katerih prihaja pri poskokih, dvigovanju bremena in upiranju ali sprejemanju pritiskov v različnih smereh.

dgr-2747

dgr-2742

dgr-2756

1. Stopnja (neocenjen)
- Kronične bolečine ali poškodbe, zaradi katerih elementa ni mogoče izvesti

2. Stopnja (Zmajček)
- Dvig je možen samo tako, da se usločimo in šele naknadno dvignemo zadnjico
- Hrbet je usločen
- V zaključku sklece nismo vodoravni

3. Stopnja (mali zmaj)
- Ramenski obroč in zadnjico dvignemo skupaj vendar s težavo in rahlo usločeno
- Pri dvignjenem položaju nismo popolnoma stabilizirani
- Roki nista enako močni

4. Stopnja (zmaj)
- Popolnoma vodoravno se dvignemo malo nad tla (cca 5 cm), zadržimo 3 sekunde in se povezano dvignemo
- Dokončen dvig izvedemo s težavo, kljub temu pa skoraj sočasno

5. Stopnja (veliki zmaj)
- Popolnoma vodoravno se dvignemo malo nad tla (cca 5 cm), zadržimo 3 sekunde in se povezano dvignemo
- Dokončen dvig izvedemo popolnoma povezano, hrbet je vodoraven
- Dvignemo se brez težav.

4.Dvig noge

Preverjamo zmožnost dviga noge med tem, ko trup ostaja stabilen in nepremičen. Naklon do katerega lahko dvignemo nogo je odvisen od gibljivosti zadnje stegenske mišice in mečnih mišic, gibljivost kolka, sposobnost ustrezne stabilizacije trupa z globokimi trebušnimi mišicami.

dgr-2784

dgr-2773

1. Stopnja (neocenjen)
- Kronične bolečine ali poškodbe, zaradi katerih elementa ni mogoče izvesti

2. Stopanja (zmajček)
- Dvig noge je možen samo do kota cca 60 stopinj
- Boki se dvigujejo od tal in se premikajo

3. Stopnja (mali zmaj)
- Nogo lahko iztegnjeno dvignemo do skoraj navpičnega položaja med 70 in 80 stopinj
- Noga je iztegnjena, trup je pravilno stabiliziran

4. Stopnja (zmaj)
- Eno izmed nog lahko dvignemo do navpičnega položaja, z drugo pa nam to ne uspe
- Trup ostane miren in nepremičen

5. Stopnja (veliki zmaj)
- Nogi dvignemo do navpičnega položaja ali preko,
- Dvignemo ju brez težav

5. Preverjanje rotacijske stabilnosti

Podobno kot pri skleci nam sposobnost rotacijske stabilnosti omogoča, da se ustrezno in uspešno soočamo z zunanjimi silami. Ohranjamo ravnotežje in stabilen položaj, hkrati pa uspešno in natančno koordiniramo gibanje rok in nog.

dgr-2798

dgr-2816

dgr-2807

1. Stopnja (neocenjen)
- Kronične bolečine ali poškodbe zaradi katerih elementa ni mogoče izvesti

2. Stopnja (zmajček) - vajo izvedemo na kolenih
- Uspemo se dotakniti križno kolena s komolcem, vendar pri tem izgubljamo ravnotežje

3. Stopnja (mali zmaj) – vajo izvedemo na kolenih
- Uspešno se uspemo križno dotakniti kolena s komolcem
- Test izvedemo na obe strani suvereno brez večje izgube ravnotežja

4. stopnja (zmaj) - vajo izvedemo na iztegnjenih nogah
- Uspemo se dotakniti križno kolena s komolcem, vendar pri tem izgubljamo ravnotežje
- Vajo na eno izmed strani izvedemo precej slabše
- Noge ne držimo vodoravno

5. stopnja (veliki zmaj) – vajo izvedemo na iztegjenih nogah
- Suvereno se uspemo dotakniti križno kolena s komolcem
- Vajo izvedemo na obe strani
- Nogo uspemo zadržati v iztegnjenem položaju

6. Rotacijska gibljivost

Pri vsakdanjem gibanju uporabljamo mnogo gibalnih elementov, ki vsebujejo rotacijo trupa. Ker naša vretenca niso najbolje prilagojena na rotacijske sile in obremenitve, je pomembno, da so mišice trupa in hrbta dovolj prožne, da nam omogočajo kontrolirano in nadzorovano rotacijo.

dgr-2837

dgr-2842

dgr-2853

1. Stopnja (neocenjen)
- Kronične bolečine ali poškodbe zaradi katerih elementa ni mogoče izvesti

2. Stopnja (zmajček)
- S koleni se nam ne uspe dotakniti dal
- Ramena imamo rahlo dvignjeno od tal

3. Stopnja (mali zmaj)
- S koleni se nam ne uspe dotakniti dal
- Ramena ohranimo sproščeno na tleh

4. Stopnja (Zmaj)
- Ista pravila kot pri 3. stopnji le, da vajo izvedemo s stegnjenimi nogami

5. Stopnja (Veliki Zmaj)
- Ista pravila kot pri 3. in 4. stopnji le, da vajo izvedemo s stegnjenimi nogami in glavo obrnemo v nasprotno smer