Program v OŠ

Pripravili smo prilagojen program za osnovne šole, ki poudarja predvsem tiste sposobnosti, ki se jih trenutno v šolah načrtno ne razvija ali pa so prepuščene posameznim učiteljem, so pa za zmajčkov razvoj in tudi njegovo delovanje v kasnejših življenskih obdobjih zelo pomembne. To so pozornost, urejenost in sodelovanje. Pri vseh sposobnostih smo poskušali oblikovati jasen način ocenjevanja posameznih stopenj. Tudi pri tem programu poznamo štiri stopnje nagrajevanja: “zmajček”,  “mali zmaj” , “zmaj” in “veliki zmaj.” Omenjene sposobnosti razvijamo v sklopu dveh programov: vadbe pozornosti in zmajčkove ure.

Program je sestavljen iz dveh dvomesečnih procesov. Dvomesečno obdobje je čas v katerem si lahko učenec, glede na uspešnost pri izvajanju vadbe pridobi enega izmed zmajčkovih nazivov. Vsak učenec ima zmajčkov kartonček na katerega se konec vsakega tedna z žigom ustreznega zmaja potrdi dosežene stopnje.

zmaj_fotografija[1]1. Vadba pozornosti: Vadba pozornosti je sposobnost enominutnega ohranjanja pokončne sedeče drže. Položaj v osnovi izvira iz zen budizma in ga uporabljajo tudi nekatere druge telesne tehnike. Že v svoji osnovni različiči nima nobenih religoznih, simbolnih ali drugačnih kontekstov. Čas trajanja vadbe je sicer v izvirni različici precej daljši, vendar v primeru otrok to ne bi imelo pravega učinka. Ena minuta je dovolj dolga, da se v njej pojavi mnogo motečih dražljajev, bolečina, srbenje, glasovi, smeh. Otrok se mora naučiti, da se nanje ne odzove in ostane osredotočen. Vadba se začne z jasnim znakom “začni” in konča z jasnim glasom “končaj”. Postopek je vedno enak. Vadbo smo pravilno izvedli le, če smo eno minuto ohranili mirno, pokončno držo.

Ocenjevanje: Učitelj spremlja vadbo ter na vadbeni karton označi samo kdo je vadbo pravilno izvedel in kdo ne. V primeru, da enemu izmed otrok vadba ne uspe in začne na različne načine motiti ostale, se ga med vadno ne opozarja, ali graja. Tudi kasneje, zaradi neopravljene vadbe ni ocenjen s primernim ali neprimernim vedenjem. Ostali otroci vadbo opravijo, če se ne odzovejo na njegove motnje. V zmajčkovem programu se ocenjuje zgolj posamezne sposobnosti. Če v enem dnevu otrok vse tri intervencije opravi uspešno, to zadostuje za pridobitev naziva veliki zmaj. Konec tedna vsak otrok v zmajčkov kartonček dobi žig z ustreznim nazivom. Na ta način lahko spremlja svoj napredek v vadbi.

2. Zmajčkova ura: Cilj zmajčkove ure je spodbujanje pravočasne priprave na učni proces, sodelovanja in pozornosti. Otrok med uro prepoznava, kdaj so njegova vedenja moteča, kdaj postane pasiven in ne sodeluje pri učnem procesu. Zmajčkovo uro je najlažje izvesti pri dinamičnih vesebinah, recimo pri uri telovadbe. Učetelj lahko ocenujeje, kako hitro se otroci odzivajo na njegove ukaze, kako hitro se postavijo v vrsto, kako hitro so pripravljeni na izvajanje vadbe. Smiselno je recimo, da imajo otroci nekaj sekund časa, da izpolnijo ukaz. Otroci, ki jim vedno uspe si na koncu ure prislužijo naziv velikega zmaja. Tudi v tem primeru otroka, ki naloge ne izvede pravočasno, ne grajamo ali ocenjujemo. Poskušamo ga vzpodbuditi, da pri vadbi napreduje. Otroke, ki jim na začetku ni šlo najbolje, in so med vadbo zelo napredovali, se še posebej pohvali. Lahko si pridobijo naziv velikega zmaja za največji napredek. Ta naziv je bil med zmaji še posebej cenjen.

Ocenjevanje: Učitelj med vadbo spremlja pripravljenost in odzivnost otrok. Če se torej otroci pravočasno odzovejo na ukaze, če ukaze prizadevno izvajajo. Otroka, ki mu ukaza ni uspelo pravilno izvesti se jasno opozori, v čem ni bil uspešen. Če navedemo primer. “Miha, nisi se do časa postavil v vrsto”. Z vsakim opozorilom se zmanjša stopnja zmaja. Nihče ne more biti nižje od stopnje “zmajčka” ne glede na število opozoril. Najbolje je, da otroci sami spremljajo število opozoril. Učitelj jih na koncu zapiše v tabelo. Na osnovi tabele lahko spremlja napredek otrok.

Čeprav ima zmajčkova ura jasne in tudi stroga pravila, jo moramo razumeti kot obliko igre. Lahko je zanimiva in dinamična in otroci lahko v njej uživajo. Tako kot pri vsaki igri se lahko zgodi, da se otroci, ki niso uspešni, igre izogibajo.V tem primeru je potrebno poiskati različne rešitve, ki so na voljo in otroke vzpodbujajo k njihovi vključitvi.

Glavna želja zmajčkovega programa je, da so na koncu vsi otroci nagrajeni za njihov trud in napredek v vadbi.

zmaj_fotografija[1]